Müügitingimused

Müügitingimused

 

1.Üldiste tingimuste kehtivus

1.1 Üldised tingimused kehtivad Kleidibutiigi Klientide ja Kleidibutiigi omaniku Kellabutiik OÜ (edaspidi Kleidibutiik) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega.

1.3 Kleidibutiik jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta. Tingimuste muudatused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist Kleidibutiigi koduleheküljel.

Kui Klient edastab oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.

1.4 Kaupade ostmine toimub läbi Kleidibutiigi kodulehe www.Kleidibutiik.ee

 

2. Ostu vormistamine

2.1 Klient lisab talle meelepärased tooted ostukorvi ning sooritab tellimuse läbi e-poe. NB! Palun märka, et ühe tellimusega saadame MAKSIMAALSELT 2 KLEITI.

2.2  Pärast ostu sooritamist saadetakse kliendile e-mailile tellimuse kinnitus, mille manusesse on lisatud arve.

2.3 Arve tasumiseks ülekande sooritamisega on aega 1 kalendripäev. (Palun märgi ülekande kirjeldusse tellimuse number).

2.4 Kui Klient ei ole tellimuse eest tasunud 1 kalendripäeva jooksul, läheb tellimus tühistamisele.

 

3. Kauba kohaletoimetamine

3.1 Pärast ülekande laekumist postitatakse tellimus 1-4 tööpäeva jooksul.

3.2 Kaup edastatakse Kliendile vastavalt tema valitud tarnimisviisile:

3.2.1 Smartposti pakiautomaati (2.99€), Soome saates 10.90€

3.2.2 Eesti Posti tähtpakina (3.69€)

 

4. Tellimusest taganemine

4.1  Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see tagastada. Toote tagastamisest tuleb Kleidibutiiki teavitada 14-päeva jooksul alates kauba kättesaamisest Facebooki lehe või e-posti info@kleidibutiik.ee kaudu. NB! Palun ära saada toodet kulleriga kontori aadressile, vaid oota ära meiepoolne täpsem info, kuhu pakk toimetada. 

4.2 Tagastatav toode peab olema puudusteta, kasutusjälgedeta ning Kleidibutiigi hinnasildiga.

4.3 Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi hiljemalt 15 päeva jooksul toote tagastamisest.

4.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine poe haldajale.

4.5 Tagastamisele ei kuulu sukatooted, rannarõivad ja pesu, kui postipakend on avatud ja tooteid proovitud. 

4.6 Tagastamisele ei kuulu KONTORIST OSTETUD TOOTED, millega on saadud füüsiliselt kohapeal tutvuda ning sobivuses veenduda.

4.7 Kauba tagastamise kulud kannab vastavalt VÕS § 194 järgi Klient, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

 

5. Vastutus ja vääramatu jõud

5.1 Kleidibutiik vastutab Kliendi ees Kleidibutiigi poolt käesolevatae tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

5.2 Klient vastutab Kleidibutiigi ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

5.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutuse põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

 

6. Muud tingimused

6.1 Kleidibutiik kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Kleidibutiik ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.

6.2 Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Kleidibutiik Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

 

7. Lisainfo

7.1 Kõik Kleidibutiiki ja Kleidibutiigi tooteid, kampaaniaid või muud olulist infot puudutavad küsimused ja ettepanekud on oodatud e-posti aadressile info@kleidibutiik.ee või Kleidibutiigi Facebooki postkasti.

Kleidibutiik vastab saadetud kirjadele esimesel võimalusel.